Câu 3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (sơ đồ) - Qua sơ đồ và biểu dồ dưới đây:Hãy r... DeHocTot.com

Câu 3 trang 72 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (sơ đồ)

Địa lí


Qua sơ đồ và biểu dồ dưới đây:

Hãy rút ra kết luận chung về nền kinh tế châu Phi.

Trả lời:

- Sản xuất cây công nghiệp được trồng trong các đồn điền, theo hướng chuyên môn hóa, nhằm mục đích xuất khẩu. Các  đồn điền thuộc sở hữu của các công ty tư bản nước ngoài, tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

- Cây lương thực chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu trồng trọt, hình thức canh tác nương rẫy là chủ yếu,, kỹ thuật lạc hậu, thiếu phân bón dựa vào sức người là chủ yếu, năng xuất thấp không đáp ứng được nhu cầu.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay