Câu 3 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Dân số thế giới năm 2011 khoảng a. 8,9 ... DeHocTot.com

Câu 3 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dân số thế giới năm 2011 khoảng 

a. 8,9 tý người

b. 10,9 tỷ người

c. 9,9 tý người

d. 7,0 tý người

Trả lời :

Dân số thế giới năm 2011 khoảng 

d. 7,0 tý người

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay