Câu 3 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Từ bảng ở câu 1, hãy nêu nhận xét theo... DeHocTot.com

Câu 3 trang 80 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Từ bảng ở câu 1, hãy nêu nhận xét theo gợi ý cụ thể dưới đây :

- Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao (từ 1001 đến 2500 USD/năm) tập trung ở khu vực : ...

- Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp dưới 200 USD/năm tập trung chủ yếu ở khu vực : ...

- Như vậy, châu Phi có sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực : ...

Trả lời :

Từ bảng ở câu 1, ta có nhận xét :

- Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao (từ 1001 đến 2500 USD/năm) tập trung ở khu vực : một số nước phía Bắc của khu vực Bắc Phi và các quốc gia phía Nam của khu vực Nam Phi

- Các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp dưới 200 USD/năm tập trung chủ yếu ở khu vực : các quốc gia của Bắc Phi ( cụ thể là Sát, Ni-giê) một số nước Trung Phi ( Xô-ma-li, ê-tô-ô-pi-a, Buốc-ki-na Pha-xô)

- Như vậy, châu Phi có sự phân hóa thu nhập bình quân đầu người giữa ba khu vực : Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay