Câu 3 trang 86 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Ghi dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng nh... DeHocTot.com

Câu 3 trang 86 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Ghi dấu X vào ô vuông ý em cho là đúng nhất. 

Hệ thống siêu đô thị của Bắc Mĩ nằm ở

a) quanh vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương

b) vùng đông nam Ca-na-đa vad đông Hoa Kì

Trả lời :

Hệ thống siêu đô thị của Bắc Mĩ nằm ở

a) quanh vùng Hồ Lớn và ven Đại Tây Dương

 


 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay