Câu 3.2 trang 129 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Dựa vào sơ đồ dưới đây :Trình bày ng... DeHocTot.com

Câu 3.2 trang 129 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Trình bày ngành kinh tế nông nghiệp ở Nam Âu

Trả lời :

Hoạt động sản xuẩ nông nghiệp ở Nam Âu gồm 2 hoạt động chính :

- Về trồng trọt :

+ Vùng được tưới : thâm canh lúa, ngô, rau, quả

+ Vùng không được tưới nước : trồng cây chịu hạn (lúa mạch, đậu, nho, ooliu, mơ, mận, cam, chanh, quýt ...)

- Về chăn nuôi :

+ Mùa hạ : chăn thả trên đồng cỏ và vùng núi cao

+ Mùa đông : nuôi trong chuồng trại

+ Gia súc chính : cừu, dêde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay