Câu 4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Nêu những thuận lợi và khó khăn của đ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 62 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Nêu những thuận lợi và khó khăn của địa hình châu Phi đối với sản xuất nông nghiệp

Trả lời :

Thuận lợi : Địa hình xen lẫn giữa sơn nguyên với bồn địa thấp thuận lợi cho việc trồng nhiều loại cây, phát triển sản xuất nông nghiệp.

Khó khăn : Phần đông của lụa địa châu Phi được nâng lên mạnh, nền đá bị nứt vỡ và đổ sụp, tạo thành nhiều thung lũng sâu, nhiều hồ hẹp và dài. Châu Phi có rất ít núi và đồng bằng khó khăn cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay