Câu 4 trang 63 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Hãy ghi chữ Đ vào ô vuông ở câu đúng, ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 63 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Hãy ghi chữ Đ vào ô vuông ở câu đúng, chữ S vào ô vuông ở câu sai :

Những khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp ở châu Pi là :

a) nguồn tài nguyên khoang sản ở châu Phi rất phong phú

b) một số nơi có đất trồng màu mỡ cho năng suất cao

c) diện tích hoang mạc lớn (hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-la-ha-ri), hiện tượng hoang mạc hóa phát triển nhanh

d) khí hậu nhiều vùng nóng và khô hạn, hạn hán thường xảy ra rất nghiêm trọng.

đ) hiện tượng xói mòn đất do gió thường xuyên diễn ra.

Trả lời :

Các ý Đúng (Đ) là : 

c) diện tích hoang mạc lớn (hoang mạc Xa-ha-ra, Ca-la-ha-ri), hiện tượng hoang mạc hóa phát triển nhanh

d) khí hậu nhiều vùng nóng và khô hạn, hạn hán thường xảy ra rất nghiêm trọng.

đ) hiện tượng xói mòn đất do gió thường xuyên diễn ra.

Các ý Sai (S) là :

a) nguồn tài nguyên khoang sản ở châu Phi rất phong phú

b) một số nơi có đất trồng màu mỡ cho năng suất caode-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay