Câu 4 trang 75 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Dựa vào sơ đồ ở câu 2 và câu 3, hãy n... DeHocTot.com

Câu 4 trang 75 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào sơ đồ ở câu 2 và câu 3, hãy nêu sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi.

Trả lời :

Sự khác biệt về kinh tế giữa khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi là :de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay