Câu 4 trang 85 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Quan sát hình 36.2 và 36.3 tr.114, 115 SGK, nê... DeHocTot.com

Câu 4 trang 85 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 36.2 và 36.3 tr.114, 115 SGK, nêu tên và sự phân bố các kiểu rừng ở Bắc Mĩ

Trả lời :

- Các kiểu rừng ở Bắc Mĩ và sự phân bố

+ Rừng lá kim ở khu vực đông Hoa Kì

+ Rừng lá rộng tập trung tại khu vực thuộc bang Califonia

+ Rừng rậm nhiệt đới ở khu vực rừng Canada và đảo Greenland

+ Xa van khu vực thuộc vùng bắc Mexico

+ Rừng nhiệt đới ẩm ở khu vực phía nam Mexico de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay