Câu 4 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Cho biết ý kiến của em về câu dưới đ... DeHocTot.com

Câu 4 trang 88 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Cho biết ý kiến của em về câu dưới đây :

Một hạn chế của sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nhiều nông sản có giá thành cao nên bị cạnh tranh mạnh trên thị trường.

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

a) Đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay