Câu 5 trang 131 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 5 trang 131 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây :

- Các con sông lớn ở Đông Âu là : Von-ga, Đôn, Đni-ep ; chúng có giá trị về giao thông, thuỷ lợi, đánh cá và khai thác thuỷ điện.

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

a) Đúngde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay