Câu 5 trang 47 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - ... DeHocTot.com

Câu 5 trang 47 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Cho biết ý kiến của em với câu dưới đây :

Ốc đảo là nơi có nguồn nước ngọt và các điều kiện thích hợp với sự sinh sống của các sinh vật cũng như con người trong các hoang mạc.

a) Đúng

b) Sai

Trả lời :

a) Đúng

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay