Câu 5 trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Quan sát hình 20.3 và 20.6 tr.65 66 SGK, kết ... DeHocTot.com

Câu 5 trang 49 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Quan sát hình 20.3 và 20.6 tr.65 66 SGK, kết hợp vốn hiểu biết, hãy nêu những biện pháp để cải tạo hoang mạc và ngăn chặn quá trình hoang mạc hóa.

Trả lời :

Những biện pháp để cải tạo hoang mạc và ngăn chặn quá trình hoang mạc hóa :

- Khai thác nước ngầm cổ truyền.

- Trồng rừng.

- Cải tạo hoang mạc thành đất trồng theo quy mô lớn.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay