Câu 6 trang 37 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Dựa vào SGK, kiến thức đã học và vốn... DeHocTot.com

Câu 6 trang 37 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dựa vào SGK, kiến thức đã học và vốn hiểu biết, hãy nêu những nguồn gây ô nhiễm môi trường ở một vùng công nghiệp

Trả lời :

Những nguồn gây ô nhiễm môi trường ở một vùng công nghiệp là :

- Chất thải công nghiệp

- Ý thức của con người

- Nhà nước chưa có hoặc có nhưng chưa đúng các chính sách hạn chế sự ô nhiễm môi trường công nghiệp.

...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay