Câu 7 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 - Dân số tăng nhanh là doa. chính sách phát ... DeHocTot.com

Câu 7 trang 78 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Địa lí


Dân số tăng nhanh là do

a. chính sách phát triển dân số đúng đắn

b. chiến tranh, cần nhiều thanh niên tham gia lực lượng quân đội

c. bệnh dịch, đói kém

d. có những tiến bộ về KT-XH và y tế, đời sống được cải thiện, tỉ lệ tử giảm nhanh trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao.

Trả lời :

Dân số tăng nhanh là do

d. có những tiến bộ về KT-XH và y tế, đời sống được cải thiện, tỉ lệ tử giảm nhanh trong khi tỉ lệ sinh vẫn còn cao.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay