Bài tập 1 trang 103 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 103 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy hoàn thành bảng so sánh sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây theo mẫu sau: 

Nội dung

Phương Đông

Phương Tây

Thời gian

 

 

Kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

Xã hội

 

 

 

 

Tổ chức nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời 

Nội dung

Phương Đông

Phương Tây

Thời gian

Thế kỉ IHTCN-thếkỉ XIX

Thế kỉ V-thế kỉ XV, XVI

Kinh tế

-    Nông nghiộp

-    Đóng kín trong các công xã nông thôn

-    Nông nghiệp

-    Đóng kín trong các lãnh địa

-     Công thương nghiệp ngày càng phát triển

Xã hội

 

Hai giai cấp cơ bản : địa chủ và nông dân

Hai giai cấp cơ bản : lãnh chúa và

nông nô

Tổ chức nhà nước

Chế độ quân chủ chuyên chế quyền hành tập trung trong tay vua

 

Chê độ quân chủ, nhưng quyền lực của nhà Vua bị hạn chế, chỉ từ thế kỷ XVI trở đi thì đi thì quyền lực mới tập trung vào tay vuade-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay