Bài tập 1 trang 18 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 18 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1 Các quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á bắt đầu xuất hiện vào

A. những thế kì trước Công nguyên.

B. những thế kỉ đầu Công nguyên

C. thê kỉ X-XIII.

D. thế kỉ X-XVIII.

2. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á phát triển thịnh vượng vào thời gian

A. từ thế kỉ X đến thế kỉ XIII.

B. từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XIV.

C. từ nửa sau thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVIII.

D. từ nửa sau thế kỉ XVIII.

3. Thế kỉ XIII, một bộ phận người Thái ở thượng nguồn sông Mê Công đã di cư xuống phía nam, định cư ở lưu vực sông Mê Nam và lập nên vương quốc

A. Cham-pa.                                           B. Su-khô-thay.

c. Lan Xang.                                           D. Pa-gan

4. Đến thế kỉ VI, vương quốc của người Khơ-me hình thành, được gọi là

A. Cam-pu-chia 

B. Cham-pa.

c. Khơ-me.                                             

D. Chân Lạp.

5. Thời kì Ăng-co kéo dài trong khoảng thời gian

A. thế kỉ V- X.        

B. thế kỉ IX - X

c. thế kỉ IX - XV.                                  

D. thế ki X - XV.

6. Tộc người chiếm đa số ở Cam-pu-chia là

A: người Thái.                                         B. người Khơ-me.

c. người Chăm.                                        D. người Lào.

7. Chủ nhân của cánh đồng Chum ở Lào là

A. người Môn cổ.    

B. người Lào Lùm.

c. người Lào Thơng.                                

D. người Khơ-me.

8. Người có công thống nhất các mường Lào và sáng lập nước Lan Xang là

A. Khúm Bo-lom.       

B. Pha Ngừm.

c. Xu-lin-nha Vông-xa.                           

D. Chậu A Nụ.

9. Vương quốc Lan Xang phát triển thịnh vượng vào khoảng thời gian

thế kỉ X - XV.                                         B. thế kỉ XV - XVI.

c. thế kỉ XV - XVII.                               D. thế kỉ XVI - XVIII.

Trả lời 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

B

C

B

D

C

B

C

B

C


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay