Bài tập 1 trang 25 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 25 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Ngô Quyền lên ngôi vua vào năm

A. 905.                    B. 938.                    C. 939.                    D. 968.

2. Kinh đô của nước ta thời nhà Ngô đóng ở

A. Cổ Loa (Hà Nội).                                B. Hoa Lư (Ninh Bình).

C Thiên Trường (Nam Định).                    D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

3. Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền

A. xưng Tiết độ sứ, sắp đặt việc cai trị.

B. xưng vương và đưa quân tiến xuống phía nam.

C. xưng đế, cắt cử những người thân thuộc cai quản các nơi

D. xưng vương, thiết lập một triều đình mới ở Trung ương và cử các tướng có công coi giữ các châu quan trọng.

Trả lời 

 

1

2

c

A

Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay