Bài tập 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm

A. 965.                                                   B. 968.

C. 980                                                    D. 981.

2. Quốc hiệu nước ta thời Đinh là

A. Vạn Xuân.                                          B. Đại Việt,

c. Đại Cồ Việt.                                        D. Đại Nam.

3. Kinh đô nước ta thời Đinh - Tiền Lê đóng ở

A. Luy Lâu (Bắc Ninh).                            B. cổ Loa (Hà Nội),

c. Hoa Lư (Ninh Bình).                            D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

4. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh đặt niên hiệu là

A. Thiên Đức.                                              B. Thái Bình.

C. Thiên Phúc.                                           D. Hưng Thống.

Trả lời 

1

2

3

4

B

C

C

B
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay