Bài tập 1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 30 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1.Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Quê hương của Lý Công uẩn ở

A. Thuận Thành (Bắc Ninh).

B. Quế Võ (Bắc Ninh),

C. Từ Sơn (Bắc Ninh)

 DĐông Anh (Hà Nội).

2. Người đổi tên thành Đại La thành Thăng Long Là

A. Lý Bí.                 

B. Lê Long Việt.

C. Lý Công uẩn.

D. Lý Nhân Tông.

3. Nhà Lý chia cả nước thành

A. 10 đạo.                B. 12 đạo.                C 12 lộ                  D. 24 lộ, phủ.

4. Quốc hiệu Đại Việt có từ thời

a.Tiền Lê.                      

B. Lý Nam Đế.

c. Lý.

D. Trần.

5. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có từ thời

A. Đinh.                       B. Tiền Lê.               C. Lý.           D. Trần.

Trả lời 

1

2

3

4

5

C C

D

C C
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay