Bài tập 1 trang 37 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trư... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 37 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Ruộng đất trong cả nước thời Lý trên danh nghĩa đều thuộc quyền sở hữu của

A. Nhà nước.                         B. làng xã.

C. quý tộc.                           D. địa chủ.                                       

2. Hằng năm, người nông dân cày ruộng công phải nộp thuế cho

A.    tướng lĩnh quân đội.                            B. quý tộc.

C. địa chủ.                                               D. nhà vua.

3. Các vua Lý lấy một số ruộng đất công để

A. cho quân lính cày cấy.

B. làm nơi thờ phụng, tế lễ, xây dựng các đền chùa.

C. phong cho những người có công, làm đồn điền để cho các tù binh cày cấy. D. bán cho phú nông.

4. Hằng năm, các vua Lý thường về các địa phương làm lễ cày tịch điền nhằm mục đích

A. khuyến khích nhân dân sản xuất nông nghiệp.

B. Quản lí việc sản xuất nông nghiệp,

c. đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang.

D. để nâng cao uy tín của nhà vua, triều đình.

Trả lời 

1

2

3

4

A

D

B

A
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay