Bài tập 1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 1. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh vào cuối năm 1225.

2.  Trần Cảnh lên ngôi vua lúc 8 tuổi.

3.   Thời Trần, cả nước được chia thành 24 lộ

4. Nhà Trần ban hành Quốc triều hình luật - bộ luật thành văn đầu tiên của

nước ta.

5.  Quân đội dưới thời Trần được tuyển dụng theo chính sách "ngụ binh

ư nông".

Trả lời 

Đúng: 2, 5

Sai: 1, 3, 4de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay