Bài tập 1 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 49 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Để mở rộng diện tích ruộng đất, nhà Trần đã thực hiện biện pháp

Achiêu tập dân nghèo khai hoang.

B. bắt dân binh đi khai hoang.

C. vương hầu, quý tộc nhà Trần trực tiếp đi khai khẩn đất đai.

D. huy động lực lượng quân đội đi khai hoang.

2. Dưới thời Trần, nguồn thu nhập chính của nhà nước từ loại ruộng đất nào ?

ARuộng đất công làng xã.                  

B. Ruộng đất của quý tộc, vương hầũế

c. Ruộng đất của nhà chùa.                  

D. Ruộng đất tư hữu của địa chủ.

3. Tinh hình thủ công nghiệp nước ta thời Trần :

A. không phát triển 

B. phát triển chậm.

C. chỉ phát triển trong bộ phận thủ công nghiệp Nhà nước.

D. rất phát triển cả thủ công nghiệp nhân dân và thủ công nghiệp Nhà nước

Trả lời  

1

2

3

A

A

Dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay