Bài tập 1 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 1. Các câu sau đây đúng hay sai.1... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Các câu sau đây đúng hay sai.

1. Từ nửa sau thế kỉ XIV, do thiên tai liên tiếp làm cho đời sống nhân dân ngày càng quẫn bách.

A. Đúng.                                               B. Sai.

2. Chu Văn An đã dâng sớ lên vua Trần đòi chém 7 nịnh thần, nhưng Dụ Tông không nghe. Ông đã xin từ quan về dạy học.

A. Đúng.                                               B. Sai.

3 . Hồ Quý Ly là người có tài năng, được vua Trần trọng dụng.

A. Đúng.                                               B. Sai.

4Vua Trần đã nhường ngôi cho Hồ Quý Ly lên làm vua.

A. Đúng.                                               B. Sai

5Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực và đã thành công tốt đẹp.

AĐúng.                                               B. Sai 

Trả lời 

1

2

3

4

5

B

A

A

B

B
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay