Bài tập 1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nguyên tắc để tuyển lựa, bổ dụng quan lại thời Lý - Trần là

A. phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc.

B. phải có bằng cấp.

C. phải có học vấn.

Dphải vượt qua các kì thi.

2. Thể chế nhà nước thời Lý - Trần là

A. quân chủ quý tộc.

B. quân chủ quan liêu chuyên chế

C. quân chủ lập hiến.

 D. dân chủ chủ nô.

3. Thể chế của nhà nước thời Lê sơ là

A.cộng hoà.

B. quân chủ lập hiến.

C quân chủ quý tộc.

D. quân chủ quan liêu chuyên chế.

4. Bộ luật được ban hành thời Lê sơ là

A. Luật Hồng Đức.                               B. Hình thư.

c. Hình luật.                                         D. Luật Gia Long.

5. Bộ luật được ban hành thời Lý là

A. Hình luật                                        B. Hình thư.

c. Luật Gia Long.                                 D. Luật Hồng Đức.

6 Bộ luật được ban hành thời Trần là

A. Hình thư. 

B. Hình luật,

C. Luật Hồng Đức.                               

D. Luật Gia Long.

7. Thời Lý - Trần, tôn giáo chiếm địa vị   thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Phật giáo.                                             B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.                                  D. Hồi giáo.

8. Thời Lê sơ, chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Nho giáo.                                            

B.Thiên Chúa giáo,

c. Phật giáo.      

D. Hồi giáo.

 

Trả lời 

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

D

A

B

B

A

A


 
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay