Bài tập 1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 86 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là

A. Nguyễn Nhạc.

B. Nguyễn Huệ.

c. Nguyễn Lữ.

D. Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

2. Khi chúa Trịnh ở Đang Ngoài cho quân vào đánh chiếm Phú Xuân (Huế) Nguyễn Nhạc phải tạm hoà hoãn với quân Trịnh vì

A. muốn liên kết với quân Trịnh để tiêu diệt chúa Nguyễn.

B. để tạm yên ở mặt Bắc, dồn sức đánh quân Nguyễn ở phía Nam.

Cquân Trịnh quá mạnh, quân Tây Sơn không đủ sức chống lại.

D. quân Trịnh mạnh hơn quân Nguyễn.

3Năm 1785, nghĩa quân Tây Sơn đã giành được thắng lợi trong trận

A. Đống Đa.   

B. Ngọc Hồi.

c. Rạch Gầm - Xoài Mút.                      

D. Hà Hồi

4. Trong cuộc tiến quân ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786), Nguyễn Huệ đã nêu danh nghĩa

A. phù Lê diệt Trịnh.          

B. phù Lê diệt Nguyễn,

c. phù Trịnh diệt Nguyễn.                  

D. phù Nguyễn diệt Trịnh.

5. Việc quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (1777) và lật đổ chính quyền họ Trịnh ở Đàng Ngoài (1786) đã tạo điều kiện

A. ổn định tình hình xã hội ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài.

B. thống nhất đất nước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước.

C. củng cố chính quyền phong kiến nhà Lê.

D. gồm tất cả các ý trên.

6 Hoạt động nổi bật của nghĩa quân Tây Sơn từ năm 1786 đến năm 1788 là

A. tiêu diệt chính quyền họ Trịnh.

B. tiêu diệt chính quyền họ Nguyễn.

c. lật đổ các tập đoàn phong kiến Trịnh, Lê.

D. lật đổ chính quyền vua Lê

Trả lời 

 

1

2

3

4

5

6

D

B

C

A

B

C


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay