Bài tập 1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

1. Quê hương của phong trào Văn hoá Phục hưng là

A. Anh.                   B. Pháp.                  c. Ý.                 D. Hi Lạp.

2Các nhà Văn hoá Phục hưng tiêu biểu là

ARa-bơ-le, Đê-các-tơ, Lê-ô-na đơ Vanh-xi.

B. Hô-me, Ta-lét, Pi-ta-go.

C. Khổng Tử, Mạnh Tử.

D. Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê.

3. Những nước đi đầu trong phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Đức, Thuỵ Sĩ.

B. Anh, Pháp,

c. Bỉ, Hà Lan.                                        

D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

4. Người khởi xướng phong trào Cải cách tôn giáo là

A. Lu-thơ.      B. Can-vanh.           c. Sếch-xpia.        D. Cô-péc-ních.

5. Kết quả của Cải cách tôn giáo là

A. thủ tiêu được tôn giáo Cũ

b. Ki-tô giáo bị chia làm hai phái : Cựu giáo và Tân giáo (tôn giáo cải cách) 

C. hình thành một tôn giáo hoàn toàn mới.

D. chế độ phong kiến bị lật đổ

Trả lời 

1

2

3

4

5

c

A

A

A

B
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay