Bài tập 1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 1.  Khoanh tròn chữ in hoa trướ... DeHocTot.com

Bài tập 1 trang 93 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 1.  Khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế vào năm

A. 1801.                                                               B1802.

c. 1804                                                                D. 1806.

2. Niên hiệu đầu tiên của nhà Nguyễn là

A. Gia Long.                                                         B. Minh Mạng,

c. Triệu Trị.                                                           D. Tự Đức.

3. Năm 1815, nhà Nguyễn ban hành bộ luật

A. Quốc triều hình luật.                                        B. Hình luật.

CHoàng triều luật lệ (Luật Gia Long).                 D. Hình thư.

4. Trong công cuộc khai hoang của các vua triều Nguyễn, hai huyện miền ven biển Bắc Thành được lập nên gồm

A. Kiến Xương và Tiền Hải (Thái Bình).

B. Tiền Hải và Thái Thuỵ (Thái Bình),

c. Kiến Xương và Vũ Thư (Thái Bình)

D. Tiền Hải (Thái Bình) và Kim Sơn (Ninh Bình).

5. Chính sách của nhà Nguyễn đối với các nước phương Tây là gì ?

A. Không cho người phương Tây mở cửa hàng, chỉ được phép ra vào một số cảng đã quy định.

B. Chỉ giao lưu buôn bán với thương nhân một số nước phương Tây.

C. Thực hiện chính sách "đóng cửa", khước từ mọi sự trao đổi buôn bán.

D. Chỉ đặt quan hệ buôn bán với thương nhân Pháp.

Trả lời 

1

2

3

4

5

D

A

C

D

A
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay