Bài tập 10 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 10. Hãy trình bày tóm tắt những... DeHocTot.com

Bài tập 10 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 10. Hãy trình bày tóm tắt những đóng góp của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ở thế kỉ X.

Trả lời 

Đóng góp to lớn của Đinh Bộ Lĩnh là : dẹp được "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất nước ; xây dựng được chính quyền độc lập, tự chủ có quy củ và đầy đủ hơn thời Ngô.

Lê Hoàn có công lớn đánh bại quân xâm lược Tống, bảo vệ độc lập, tự chủ và xây dựng được một chính quyền có quy củ, chặt chẽ, đầy đủ hơn thời Đinh. Cả hai ông đã nâng cao được vị thế của nước ta ở đầu thế kỉ X, tạo lập nền móng vững chắc cho đất nước phát triển và hưng thịnh ở những vương triều saude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay