Bài tập 10 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 10. Em đánh giá như thế nào về... DeHocTot.com

Bài tập 10 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 10. Em đánh giá như thế nào về nhân vật Hồ Quý Ly trong lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV ?

Trả lời 

Nhân vật Hồ Quý Ly trong lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV:  Là người yêu nước, có tài năng, có mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội, đưa đất nước phát triển..
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay