Bài tập 2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.   Chế độ phong kiến ở phương Đông xuất hiện sớm.

2.  Chế độ phong kiến ở phương Tây xuất hiện cùng thời với chế độ phong

kiến phương Đông.

3.  Trong xã hội phong kiến, cư dân ở cả phương Đông và phương Tây đều

sống chủ yếu nhờ nông nghiệp.

4.  Hai giai cấp chủ yếu trong xã hội phong kiến phương Đông là địa chủ và nông dân lĩnh canh.

5.   Hai giai cấp chủ yếu trong xã hội phong kiến phương Tây là lãnh chúa phong kiến và nông nô.

Trả lời 

Đúng : 1, 3, 4, 5 

Sai: 2de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay