Bài tập 2 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.   Đinh Tiên Hoàng làm vua đến năm 979 thì bị sát hại.

2.  Người lên làm vua thay thế Đinh Tiên Hoàng là Đinh Liễn.

3.  Sau khi lên làm vua, Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc.

4.  Lê Hoàn chia cả nước làm 24 lộ

5.  Quân đội thời Tiền Lê gồm có 10 đạo.

Trả lời 

Đúng : 1, 3, 5 

Sai: 2, 4.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay