Bài tập 2 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 2. Hãy nối các ô bên trái với ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 2. Hãy nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

1.Thời Trần

a)Cửa biển Hội Thống

2.Hà Tĩnh

b)Cảng Vân Đồn

3.Thanh Hóa

c)Cửa biển Hội Triều

4.Quảng Ninh

d)Chế độ Thái thượng hoàng

Trả lời 

1 - d;

2-a;

3-c;

4-b.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay