Bài tập 2 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 2. Hãy nối các ô bên phải với... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 52 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 2. Hãy nối các ô bên phải với các ô bên trái cho phù hợp

1.Năm 1344

a)Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Thanh

2.Năm 1379

b)Cuộc khởi nghĩa Phạm Sư Ôn

3.Năm 1390

c)Cuộc khởi nghĩa Ngô Bệ

4.Năm 1399

d)Nhà Hồ thành lập

5.Năm 1400

e)Cuộc khởi nghĩa Nguyễn Nhữ Cái

Trả lời 

 

1-c

2-a

3-b

4-e

5-dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay