Bài tập 2 trang 66 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 66 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Lê Lợi là một nho sĩ trí thức có lòng yêu nước.

2.   Đầu năm 1415, Lê Lợi cùng Lê Lai, Nguyễn Trãi.... tất cả 18 người tổ chức

hội thề ở Lũng Nhai (Thanh Hoá)

3.  Tướng Nguyễn Chích là người đề nghị tạm rời núi rừng Thanh Hoá, chuyển

quân vào Nghệ An để dựa vào đó phát triển lực lượns.

4.   Trước khi gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, Nguyễn Chích đã rãnh đạo một

cuộc khởi nghĩa chống quân Minh.

5. Kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An của Nsuyễn Chích rất đúng đắn, mở ra bước ngoặt phát triển của cuộc khởi nghĩa.

Trả lời 

Đúng 3, 4, 5

Sai: 1, 2.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay