Bài tập 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 74 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 2. Điền tiếp vào bảng dưới đây về tình hình văn hoá, giáo dục, khoa học - nghệ thuật thời Lê sơ.

Giáo dục

Văn học

Khoa học - nghệ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời 

Giáo dục

Vãn học

Khoa hoc - nghê thuật

-     Dựng lại Quốc Tử Giám, mở trường học ở các lộ, mở khoa thi..

-     Nho giáo chiếm địa vị độc tôn...

 

-      Văn học chữ Hán chiếm ưu thế

-Văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng

-     Có nội dung yêu nước sâu sắc, thế hiện niềm tự hào dân tộc.ẽ.

-     Khoa học - nghệ thuật cũng đạt được những thành tựu mới..

-     Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc biểu hiện rõ rệt và đặc sắc ở các lăng tẩm, cung điện...de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay