Bài tập 2 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 2. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1 Người đã lật đổ nhà Lê, lập ra triều Mạc trong lịch sử dân tộc ta là Mạc Đăng Dung.

2.  Vương triều nhà Mạc gọi là Nam triều ; vương triều mới do Nguyễn Kim và các quan tướng cũ của nhà Lê lập nên gọi là Bắc triều.

3.  Chiến tranh Trịnh - Nguyên là cuộc chiến tranh phi nghĩa để tranh giành vương quyền giữa các tập đoàn phong kiến.

4.  Kết cục của chiến tranh Trịnh - Nguyễn là tình trạng hai chính quyền: "vua Lê - chúa Trịnh" ở Đàng Ngoài và "chúa Nguyễn" ở Đàng Trong song song tồn tại.

5.   Chiến tranh Trịnh - Nguyễn làm cho đất nước bị chia cắt kéo dài đến cuối thế kỉ XVIII.

Trả lời 

Đúng : 1, 3, 4, 5 ;

Sai : 2 

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay