Bài tập 2 trang 90 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 90 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 2. Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1. Do chiến tranh, loạn lạc kéo dài nên các chính sách khôi phục kinh tế của vua Quang Trung chưa phát huy hiệu quả.

2Chiếu Lập học được ban bố thể hiện hoài bão của vua Quang Trung là đé cao việc dạy học, đào tạo nhân tài.

3.  Sau kháng chiến chống quân Thanh thắng lợi, mọi tàn dư của các tập đoàn phong kiến cũ đều bị quét sạch.

4   Quân đội dưới thời vua Quang Trung bao gồm bộ binh, thuỷ binh, tượng binh và kị binh.

5.  Với đường lối ngoại giao mềm dẻo nhưng kiên quyết, vua nhà Thanh đã phải công nhận Quang Trung là "Quốc vương", nghĩa là vua của một nước độc lập.

Trả lời 

Đúng : 1, 2, 4, 5 ;

Sai: 3.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay