Bài tập 2 trang 97 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 2 trang 97 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 2. Điền vào bảng thống kê dưới đây tên các tác giả, tác phẩm tiêu biêu trong lĩnh vực văn học, sử học, địa lí, y học ở nước ta cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX.

Lĩnh vực

Tác giả

Tác phẩm

Văn học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa lí 

 

 

 

 

 

 

Y học

 

 

 

 

 

Trả lời 

Lĩnh vực

Tác giả

Tác phẩm

Văn học

Nguyễn Du

Truyện Kiều

Hồ Xuân Hương

Bánh trôi nước

 

 

 

 

 

 

 

 

Sử học

 

Bộ Đại Việt Sử ký tiền biên, Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện

Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú

Địa lí

Trịnh Hoài Đức

Gia Định thành thông chí

Lê Quang Định

Nhất thống dư địa chí

 

 

Y học

Lê Hữu Trác

Hải Thượng y tông tâm lĩnh

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay