Bài tập 3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 13 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp.

A

B

1. Tần Thủy Hoàng

a)       Cử người thân tín đi cai quản các địa phương, mở nhiều khoa thi để tuyển chọn người tài

2. Các vua thời Hán

b)    Chia đất thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan đến cai trị, ban hành chế dộ đo lường và tiền tệ thống nhất trong cả nước

3. Các vua thời Đường

c)     Xóa bỏ chế độ phát luật hà khắc, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích phát triển nông nghiệp.

4. Các vua thời Tống

d)    Chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc

5. Các vua thời Nguyên

e)     Xóa bỏ các thứ thuế và sưu dịch nặng nề, mở mang các công trình thủy lợi, khuyến khích một số ngành thủ công nghiệp.

6. Các vua thời Minh- Thanh

f)      Phân biệt đối xử giữa các dân tộc

 Trả lời 

 

1-b;

2-c;

3-a;

4-e;

5-g;

6-dde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay