Bài tập 3 trang 20 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3. Hoàn thành bảng thống kê sau ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 20 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Hoàn thành bảng thống kê sau về các giai đoạn phát triển chính của lịch sử Cam-pu-chia từ thế kỉ I đến thế kỉ XIX

Giai đoạn

 

Từ thế kỷ I đến thế kỷ VI

 

Từ thế kỷ VI đến thế kỷ VIII

 

Từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV

 

Năm 1863

 

Trả lời 

Giai đoạn

 

Từ thế kỷ I đến thế kỷ VI

Thời  tiền sử ( đồ đá )  cư dân cổ lập nước Phù Nam

Từ thế kỷ VI đến thế kỷ VIII

Thời kì hình thành và bước đầu phát triển của nhà nước Cam-pu-chia sơ kì, còn có tên gọi là Bha-va-pu-ra. Khu vực ban đầu của vương quốc này ớ trung lưu sông Mê Công.

Từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV

Là thời kì Ảng-co, giai đoạn phát triển của Cam-pu-chia.
 

Năm 1863

Giai đoạn suy yếu và khủng hoảng của Cam-pu-chia.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay