Bài tập 3 trang 23 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3. Hoàn thành bảng so sánh những... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 23 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Hoàn thành bảng so sánh những nét chính của xã hội phong kiến phương Đông và châu Âu.

Nội dung Xã hội phong kiến

Thời gian tồn tại

Kinh tế

Xã hội

Phương Đông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Âu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời 

Nội dung Xã hội phong kiến

Thời gian tồn tại

Kinh tẽ

Xã hội

Phương Đông

Ra đời sớm, kéo dài (từ thế kỉ II TCN đến giữa thế kỉ XIX).

Nông nghiệp công xã nông thôn.

- Công thương nghiệp phát triển chậm

Hai giai cấp chính là địa chủ và nông dân.

Châu Âu

Ra đời muộn và kết thúc sớm hơn (thế kỉ V - thế kỉ XVI).

- Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa, công thương nghiệp phát triển, thành thị xuất hiện khắp nơi.

-    Hai giai cấp chính là lãnh chúa và nông nô.

-    Thợ thủ công và thương nhân ngày càng đông.

de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay