Bài tập 3 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3. Hãy nối các ô bên trái với ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 26 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Hãy nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

1.Năm 944

a) Đinh Bộ Lĩnh

2.Năm 950

b) Đinh Công Chứ

3.Xây dựng căn cứ ở Hoa Lư

c)Ngô Xương Văn mất

4.Làm Thứ sử châu Hoan

d)Ngô Quyền mất

5.Năm 965

e)Dương Tam Kha bị lật đổ

Trả lời 

1-d;

2-e;

3-a;

4-b;

5-c.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay