Bài tập 3 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3. Em hãy điền mốc thời gian ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Em hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây?

Thơi gian

Sự kiện lịch sử

 

Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

 

Đinh Toàn lên làm vua

 

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

 

Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lế Hoàn chỉ huy

 

Lê Hoàn qua đời.

Trả lời 

Thơi gian

Sự kiện lịch sử

 Năm 978

Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

 Năm 980

Đinh Toàn lên làm vua

 

Tháng 1-4 năm 981

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

 Năm 983

Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lế Hoàn chỉ huy

 Năm 1005

Lê Hoàn qua đời.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay