Bài tập 3 trang 31 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bai tập 3. Em hãy điền mốc thời gian cho... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 31 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bai tập 3. Em hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử sử trong bảng dưới đây

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Lê Hoàn qua đời.

 

Lê Long Đĩnh mất. ' .

 

Lý Thái Tổ đặt niên hiệu Thuận Thiên.

 

Nhà Lý ban hành bộ Hình thư.

 

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

Trả lời 

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1005

Lê Hoàn qua đời.

1009

Lê Long Đĩnh mất.

Tháng 2 năm 1011

Lý Thái Tổ đặt niên hiệu Thuận Thiên.

Năm 1402

Nhà Lý ban hành bộ Hình thư.

Năm 1804

Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay