Bài tập 3 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3. Hãy điền mốc thời gian cho p... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Lý Thường Kiệt ra đời.

 

Hơn 10 vạn quân đội nhà Lý tấn công vào đất Tống, thực hiện chủ trươns "tiến công trước để tự vệ"

 

Hơn 10 vạn quân Tống với một vạn ngựa chiến và 20 vạn dân phu tiến vào xâm lược Đại Việt.

 

Khoảng 30 vạn quân Tống vượt cửa ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta.

 

Quân đội nhà Lý mở cuộc tấn công lớn vào trận tuyến của quân Tống. Cuộc kháng chiến thắng lợi.

Trả lời 

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 Năm 1019

Lý Thường Kiệt ra đời.

 Năm 1075

Hơn 10 vạn quân đội nhà Lý tấn công vào đất Tống, thực hiện chủ trương "tiến công trước để tự vệ"

 Năm 1076

Hơn 10 vạn quân Tống với một vạn ngựa chiến và 20 vạn dân phu tiến vào xâm lược Đại Việt.

 Năm 1077

Khoảng 30 vạn quân Tống vượt cửa ải Nam Quan qua Lạng Sơn tiến vào nước ta.

 Năm 1077

Quân đội nhà Lý mở cuộc tấn công lớn vào trận tuyến của quân Tống. Cuộc kháng chiến thắng lợi.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay