Bài tập 3 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3. Hãy nối ô bên phải với ô... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

1.Hịch Tướng Sĩ

a)Lê Văn Hưu

2.Phò giá về kinh

b)Hồ Nguyên Trừng

3.Phú sông Bạch Đăng

c)Trương Hán Siêu

4.Đại Việt Sử Ký

d)Trần Quang Khải

5.Súng thần cơ

e)Trần Quốc Tuấn

Trả lời 

 1 - e ;

2 - d ;

3 - c ;

4 - a ;

5 - b. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay