Bài tập 3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3: Hãy điền mốc thời gian... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3: Hãy điền mốc thời gian vào bảng sau cho phù hợp với nội dung các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ

Thời gian

Nội dung cải cách

 

Đổi tên các trấn và cho dời kinh đô vào An Tôn (thành Tây Đổ)

 

Cho ban hành tiền giấy.

 

Ban hành chính sách hạn điền.

.

Ban hành chính sách hạn nô.

 

Đặt chức học quan ở các lộ và cấp ruộng đất công cho các địa phương để sử dụng vào việc học.

Trả lời 

Thời gian

Nội dung cải cách

 Năm 1397

Đổi tên các trấn và cho dời kinh đô vào An Tôn (thành Tây Đổ)

 Năm 1396

Cho ban hành tiền giấy.

 Năm 1397

Ban hành chính sách hạn điền.

.Năm 1397

Ban hành chính sách hạn nô.

 Năm 1401

Đặt chức học quan ở các lộ và cấp ruộng đất công cho các địa phương để sử dụng vào việc học.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay