Bài tập 3 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3. Hãy nối các ô bên phải với... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 61 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Hãy nối các ô bên phải với ồ bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

1.  Quân nhà Hồ bị đánh bại ở thành Đa Bang

a) chia quân làm 2 cánh tràn vào nước ta

 

2. Quân Minh đánh chiếm Tây Đô

b) tự xưng Giản Định Hoàng đế

 

c) lấy hiệu Trùng Quang

 

3 Trương Phụ

 

4Trần Ngỗi

d) chạy vào Hà Tĩnh và bị bắt

 

5. Trần Quý Khoáng

e) Tháng 4-1407

 

6. Hồ Quý Ly

g) Ngày 22-1-1407

 
Trả lời 

1-g;

2-e;

3-a;

4-b;

5-c;

6-d.

 


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay