Bài tập 3 trang 66 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7 - Bài tập 3. Hãy điền nội dung lịch sử ... DeHocTot.com

Bài tập 3 trang 66 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lich sử


Bài tập 3. Hãy điền nội dung lịch sử cho phù hợp với các mốc thời gian trong bảng hệ thống dưới đây.

Thời gian

Nội dung lịch sử

Đầu năm 1416

 

Tháng giêng năm Mậu Tuất (2-1418)

 

Giai đoạn 1418- 1423

 

Năm 1424

 

Năm 1425

 

Tháng 9-1426 

 

Cuối năm 1426 

 

Ngày 10-12-1427 

 

Tháng 1-1428 

 

Trả lời 


Thời gian

Nội dung lịch sử

Đầu năm 1416

Bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa được thành lập gồm 19 người do Lê Lợi đứng đầu làm lẽ thề ở Lũng Nhai nguyện sống cùng chết cùng có nhau, quyết đánh giặc cứu nước.

Tháng giêng năm Mậu Tuất (2-1418)

Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn,

Giai đoạn 1418- 1423

Lực lượng yếu, ba lần rút lên núi chí Linh

-Giữa 1418 Quân Minh vây quét Chí Linh

-Năm 1421 Quân Minh huy động 10 vạn lính vây quét Lam Sơn, Lê Lợi  rút lên núi Chí Linh, khó khăn.

-Năm 1423 Lê Lợi tạm hoãn, Quân Minh chấp thuận để hù dọa Lê Lợi và làm mất ý chí chiến đấu.

Năm 1424

Giặc Minh mua chuộc Lê Lợi thất bại nên chuẩn bị tấn công Lam Sơn.

Năm 1425

Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy quân từ Nghệ An tiến vào Tân Bình

Tháng 9-1426 

Nghĩa quân tiến ra BẮc bằng 3 đạo quân giải phóng miền bắc

Cuối năm 1426

 

 Tương quan lực lượng ta và địch có sự thay đổi, quân Minh giải phóng phòng ngự, Cố thủ ở Đông Quan, xin viện binh

Tháng 10 -1427 

15 viện bình từ Trung Quốc chia làm 2 tiến vào nước ta.

Ngày 10 – 12 - 1427

Lê Lợi mở thề Đông Quan

Tháng 1-1428 

Cách mạng thắng lợi
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay